PROČ TO OSTATNÍ TAKY NEVIDÍ, ANEB „MŮŽEŠ KONĚ PŘIVÉST K VODĚ, ALE NEMŮŽEŠ HO NUTIT, ABY SE NAPIL.“

Tohle je přes osm set let starý anglický přísloví, používaný do dnešních časů. V poslední době mi často přichází na mysl, když čtu různý komentáře od lidí, kteří nevidí nebo odmítají vidět širší kontext událostí, zejména těch, které letošním rokem vrcholí. Ty komentující nesoudím, jen to konstatuju.