TOXICKÝ STUD – SOBECTVÍ A SEBEOBĚTOVÁNÍ II. ČÁST

zdroj:  Shumavan

Jestliže jsme vyrůstali pod taktovkou manipulace, zneužívání moci, sobectví ve formě plnění potřeb jednomu, nebo oběma rodičům, zatímco naše potřeby a emoce, i hranice, byly zcela potlačeny, nevnímány a zapomenuty, pak je jasné, že manipulace a sobectví je něco, co nám ubližovalo, zraňovalo nás to, nemilovali jsme to, ale nenáviděli a pro svůj budoucí život jsme si to ZAKÁZALI.

TOXICKÝ STUD – SOBECTVÍ A SEBEOBĚTOVÁNÍ I. ČÁST

Zdroj:  Shumavan

Dnes bych ráda vytáhla na světlo a zvědomila další důležitý aspekt mého seriálu o toxickém studu. Nosím ta slova v sobě od včerejšího dne, ale zcela vědomě ho píšu až dnes, a to zejména kvůli dnešnímu úplňku ve Lvu, který nám všem kolektivně umožní ho lépe vstřebat, vytáhnout další falešné identifikace na světlo a věřím, že se vám uleví, tak jako mě, když jsem si hluboko sáhla do sebe a odkazu mé rodové linie.

Nutnosť zmeny

Všetko so všetkým súvisí. Hlavne to, čo máme v sebe ako zdroj energie. Čo vysielame, to prijímame. Ak chceme meniť prijímané, musíme meniť sami seba. Nie meniť okolie, nie meniť ľudí, ale sami seba. Základ všetkého je vždy JA. Posledné roky nás k tomu doslova nútia. Preto sa mnohým zhoršuje život, zdravie, vzťahy – aby na tom všetkom konečne (skutočne a poriadne) pracovali. Do hĺbky, do rodov.