„Naše želania sú obrátené do budúcnosti“

zdroj:  Sergej Lazarev – Diagnostika Karmy

Čím viac sa na ne sústreďujeme a robíme si z nich cieľ, tým viac na nich začneme závisieť. Závislosť vytvára strach. Začína závislosť na budúcnosti – objavuje strach z jej straty. Strach z budúcnosti vyvoláva zlé myšlienky o iných ľuďoch. Všetko sa to premení na zlé myšlienky o sebe.