Cit lásky sám o sebe je dôležitejší ako človek, ktorého milujete

zdroj:  Sergej Nikolajevič Lazarev

Cit lásky sám o sebe je dôležitejší ako človek, ktorého milujete.

S citom lásky nemožno bojovať – treba mu pomáhať, prekonávajúc závislosť od ľudského šťastia. Aby sa ľudská láska premenila na Božskú, musíte upustiť od požiadaviek, podmienok, ľútosti a strachu.

Môže narodenie dieťaťa posilniť rodinu? … Šťastie zakázané

zdroj:   Sergej Nikolajevič Lazarev

(Následky uctievania pozemského šťastia, o Puškinovi tak, ako sme sa to o ňom neučili…prečo mladá rodina potrebuje starosti…homosexualita, ako záchrana pred smrťou)

Môže narodenie dieťaťa posilniť rodinu? Alebo znie táto otázka nemorálne? Som zmätená, tak veľmi chcem byť šťastná v manželstve, alebo je pozemské šťastie hriechom?

Nutnosť zmeny

Všetko so všetkým súvisí. Hlavne to, čo máme v sebe ako zdroj energie. Čo vysielame, to prijímame. Ak chceme meniť prijímané, musíme meniť sami seba. Nie meniť okolie, nie meniť ľudí, ale sami seba. Základ všetkého je vždy JA. Posledné roky nás k tomu doslova nútia. Preto sa mnohým zhoršuje život, zdravie, vzťahy – aby na tom všetkom konečne (skutočne a poriadne) pracovali. Do hĺbky, do rodov.