Zlo a dobro

Hodnoty blahobytu a skutočné hodnoty si posledný mesiac uvedomujeme oveľa viac, ako kedykoľvek predtým. Na čom skutočne záleží a čo má v našom živote význam. Každé zlo je vždy na niečo dobré. Vždy to tak je. Preto je dobré prijímať čokoľvek, čo nám prichádza do života pokojne a s pokorou. Len tak nájdeme odpovede, prečo a na čo to prišlo 😉

Pravda a pokora

Blahoslavení ti, kteří se dovedou pokorně sklonit před pravdou, a kteří dovedou pokorně obdivovat rosu na květech. Pokora je moudré a trpělivé vyčkávání a netrpělivost je jejím nejhorším nepřítelem. Pravdivost a moudrá rozvaha jsou nerozlučnými družkami pokory, která se neponižuje, ale podrobuje Božím zákonům.