Úplne obyčajne a jednoducho

Keď sa nadobro unavíš akýmsi neustálym zvyšovaním energie,

keď ťa snaha o duchovné bohatstvo dostane do totálnej materiálnej núdze
a túžba po dosiahnutí neba ťa uvrhne do pekelných plameňov,
keď ťa to nekonečné hľadanie šťastia urobí absolútne nešťastným človekom
a tvoje napodobovanie originality majstrov, vzorov, svätcov, guru a učiteľov z teba urobí iba ďalšieho slepca, nezľakni sa,
budem Tam…