Milovat počátek všeho

Učení lidé teoreticky učí, že rozumný a dobrý život je jenom takový, který je zasvěcen službě veškerému lidstvu – a v tom vidí smysl křesťanského učení, s tím je slučují a pro toto své učení hledají opory v evangeliu – mají za to, že jejich a křesťanské učení je jedno a totéž.

Toto mínění je zcela chybné.

Energie domova má velký vliv na náš život…

zdroj: Energie stromů – pro lidi co dokáží svět vnímat i jinak Máme před sebou celou zimu. Dle biologických procesů v těle začínáme přicházet do období tělesného zklidnění, mentální a duševní očisty. Dnes si řekneme něco o té tělesné – energetické. V tomto před zimním období je velmi dobré provést malou revizi u vás doma.…