UKŘIVDĚNOST

zdroj: Shumavan Pocit křivdy vzniká tehdy, když si člověk myslí, že se k němu chovají nespravedlivě. Vzniká jako odpověď na způsobené roztrpčení, urážku, špatný ohlas, posměch, způsobenou bolest, bití, ztrátu. Uraženost je silně potlačený hněv. Člověk, který se uráží, chce, aby se k němu změnil vztah okolí.Aby s ním lidé zacházeli pozorněji, s větší úctou,…