Třetí čakra

Úloha a funkce třetí čakry

Třetí čakra bývá v literatuře označována nejrůznějšími způsoby a také její sídlo je na základě toho udáváno na různých místech. Jedná se přitom o jednu z hlavních čaker a více vedlejších čaker, které jsou svou funkcí tak úzce propojené, že mohou být k hlavní čakře přiřazeny. Proto pod třetí čakru spadá komplexnější oblast rozsahu působnosti. Tato čakra je přiřazena živlu ohně; oheň znamená světlo, teplo, energii a aktivitu, na duchovní rovině také očistu.