Relaxácia je alfou i omegou nášho zdravia – tak prečo ju necvičíme?

Dobrá rada, ktorú jogíni dávajú ľuďom cvičiacim jogu znie: „Zhlboka sa nadýchnite a relaxujte. Sledujte, ako sa napätie rozpúšťa, a všetky vaše starosti miznú.“ Všetci akosi cítime, že relaxácia je pre nás dobrá. Stále ju však potláčame do úzadia, dávajúc prednosť „dôležitejším“ veciam, ktoré vyžadujú našu okamžitú pozornosť. Skutočne okamžite?