Na dnes…

Je bytí člověka neautentické a bytí autentické. Neautentické bytí – je součástí neosobního davu. Žijí je lidé, kteří zapomínají na význam bytí. Člověk není sám sebou, jeho život je určován davem, jeho vkusem, jeho pohnutky. Dav určuje hranice.Autentické bytí – znamená být sám sebou. Člověk dochází k porozumění bytí. Člověk, který nerozumí bytí,nerozumí dostatečně sám…

Na dnes…

„ Nemůžeš tvořit nové, zůstáváš-li ponořen ve starém. Novorozené dítě nemůže zůstat připoutáno ke své matce. Pupeční šňůra musí být přerušena, aby se stalo oddělenou bytostí. Volba je na tobě.  Drž se směru vpřed. Je-li cesta příliš drsná, pak můžeš zatoužit po tzv. „starých dobrých časech“ a chtít se vrátit.  V tomto životě však není žádné…

SPIRITUÁLNÍ EGO – DUCHOVNÍ PÝCHA

Marketa Selinijana

Milí přátelé,
nastal čas, abych napsala pár slov, která vám mohou pomoct ve vlastním uvědomění a to má velký vliv na cestu, kterou jdete. Jsou to přímá slova, aby došlo k hlubokému zamyšlení čtenáře.
V dobách, kdy nebyl internet, lidé hledali informace pomocí knih. Knih nebylo mnoho a tak často volili podle své intuice nebo podle toho, kdo jakou knihu doporučil. Knihy byly drahé a člověk nevlastnil knihovnu o stovkách svazků, ale jen pár vybraných knih, které obvykle stály za to.
Dnes, ve světě internetu, se informace šíří jako lavina. Mnozí si na internetu dokazují své sebevědomí nebo svůj vliv na ostatní, podle počtu „přátel“ hodnotí výsledky své práce a více než čtenář na druhé straně je zajímá výška sledovanosti příspěvků. Každá informace „musí“ být sdílena, aby o ni někdo nepřišel.