Na dnes…

Každý den, když se probudíte, tak si myslete: Dnes jsem šťastný, protože žiji. Jsem obdařen cenným lidským životem, nepromrhám ho.  Veškerou svou energii vynaložím na svůj rozvoj, na to, abych rozdal své srdce všem a abych dosáhl osvícení ve prospěch všech živých bytostí. O všech budu smýšlet laskavě, na nikoho se nerozzlobím  a na nikoho nebudu myslet špatně.…