Na dnes…

„Dokud je to ve Vaší moci, pomáhejte ostatním. Nezasévejte strach, nepůsobte bolest druhým ani nešiřte obavy a zármutek. Pokud Vám činí potěšení bolest druhých, pouze se vyhýbáte Božství v nitru a vynášíte na povrch démonickou přirozenost člověka. Bůh je přítomný ve všech, je ve Vás, stejně jako ve všech ostatních, kterým ubližujete. Uvědomte si to a…