Zákon zodpovednosti

Človek je stvorený „na obraz Boží“ a vo svojej podstate je teda tvorcom. Tvorcom svojho sveta. Je veľmi dôležité uvedomiť si to. Svoj svet si vytvárame svojimi myšlienkami, pocitmi a emóciami. Naše konanie sa nezačína slovami ani činmi, ale našimi myšlienkami. Myšlienka je univerzálnym druhom energie, ktorá má ohromnú silu.

Na dnes…

Jak s vámi Bůh mluví? Je to různé. Po čase zjistíte, že člověk, který nepotřebuje znát budoucnost a ví, že osud je takový, jaký je, jej přijímá se vším. Takový člověk může vidět, co bude, ale v této fázi jej ho to už nezajímá, neboť se už nebrání ničemu. Jestliže přestanete dělat odpory a žijete…

Na dnes…

To, čo ti vadí ťa učí o „trpezlivosti“ Tí, ktorí ťa opúšťajú ťa učia „že nič netrvá večne“ To, čo ťa hnevá ťa učí o „súcite a odpustení“ Všetko, čo má moc nad tebou ťa učí „ako získať späť svoju silu“ Všetko to, čo nenávidíš ťa učí o „bezpodmienečnej láske“ To, čoho sa bojíš ťa…