Voľby, sľuby a mediálna manipulácia

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK

Sľuby od politikov prichádzajúce cez médiá. Ich vyhlásenia a reklamy sú dodávky informácií spotrebiteľovi zdarma. Hradí ich investor, aby nimi na adekvátnej úrovni  formoval psychiku prijímateľa. Cieľom je v mysli adresáta vyvolať túžbu po tovare, pričom je jedno, či sa jedná o novú čokoládovú tyčinku, plienky, liek na prechladnutie (pobadali ste, že z nás robia chorých a to sme ešte ani nekýchli?), alebo víziu o demokracii.