Štyri archetypy mužskej duše – kráľ, bojovník, kúzelník, milovník

images (91)Tému archetypov mužskej duše rozpracovala dvojica autorov Rober Moore a Douglas Gillette vo svojej knihe  Kráľ, bojovník, kúzelník, milovník (vyšlo česky: Král, válečník, kouzelník, milovník vo vydavateľstve Nakladatelství Lidové noviny v r. 2001). Ponúkame vám preklad textu autora Victora MacGilla z jeho knihy When the Dragon Stirs (Keď sa drak pohne), v ktorej sa téme mužských archetypov venuje tiež:

Na dnes…

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť nie sú skutočným rozdelením času, sú rozdelením našej mysle. Prečo lipnúť na minulosťou – už tu nie je, takže plačeš nad rozliatym mliekom. Čo bolo, bolo! A Nezotrvávajte ani na prítomnosti, aj tá beží a čoskoro sa stane minulosťou. Nezotrvávajte na budúcnosti – na nádejach, predstavách, plánoch na zajtrajšok – pretože zajtrajšok…