Konjunkcia Saturnu a Pluta a astrologické tranzity na rok 2020 (4. časť)

Konjunkcia Saturnu s Plutom v roku 2020

12. januára 2020 sa spojí Saturn s Plutom na 22° Kozorožca v jednej dramatickej skúške. Slnko, Ceres a Merkúr v blízkosti do jedného stupňa, Južné uzly Saturnu a Pluta tiež v blízkosti tohto stupňa, prinesú cyklus, ktorý bude mať výnimočne silný vplyv už rok pred tým ako sa spoja a ešte nasledujúce dva roky za tým. Ako už bolo spomenuté, tento cyklus sa viaže na významné geopolitické pohyby, ktoré ovplyvnia rozdelenie moci v mnohých štruktúrach na globálnej schéme. Aspekty medzi Saturnom a Plutom sú známe tým, že prinášajú prírodné katastrofy, hlavne seizmickú a sopečnú aktivitu.

Na dnes…

Já jsem vždy zde, abych pomáhal těm duším, které jsou ochotny pomoci si samy, a učinit tak první krok. Nikdy se ničemu nepřiučíš, jestliže se vše udělá za tebe. Nemůžeš vychovat dítě, když za ně vše uděláš. Musíš je nechat dělat věci samostatně. I když jsou jeho činy zpočátku pomalé či neobratné, musíš stát stranou…