Na dnes…

Každý, kto zrkadlí naše vlastnosti, alebo ukazuje naše slabé miesta, nám preukazuje veľkú láskavosť. Tento človek sústreďuje našu pozornosť na vec, o ktorej sme ani sami nevedeli. Ak máte chuť pracovať na sebe, môžete sa vďaka nemu na konkrétnu oblasť sústrediť a vyliečiť ju. Mali by ste mu povedať: „Ďakujem ti, že si prišiel do…