Etikoterapia – duchovná príčina choroby

…. závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných.

Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše. Ak ochorie duša, ochorie aj telo. Všetkých tisíc diagnóz ktoré poznáme sú tie, ktoré vznikajú, keď sa nabúra ľudská duša.

Čo je to duša? Ako s ňou spolupracujeme? Ak ju nechápeme tak, že s ňou môžeme spolupracovať, tak sa ďalej ani nedostaneme.

Na dnes…

Když se vám jakákoli myšlenka prožene hlavou, je užitečné si uvědomit, že to není nic jiného, než jen myšlenka. Může to být úzkostná myšlenka, která vám přišla na mysl, ale vy nejste ta úzkostná myšlenka. Vy jste ten prostor, to ticho, ta přítomnost, která je svědkem té úzkostné myšlenky. Nemusíte věřit tomu, co vám ta…