Myšlenky jsou jako poházená semínka…


Každá naše myšlenka procházející naší myslí je jako semínko, které může kdykoliv vyklíčit. Nezáleží na tom, jestli jsou myšlenky pozitivní či negativní. Semínka jsou zaseta a čekají. Mohou čekat na vhodný okamžik dny nebo roky. Jedno je ale jisté. Jakmile se nám v hlavě objeví, jejich působení má na naše chování, rozhodování a pohled vliv. Někdy větší, někdy menší. Dokonce, i když jim nepřikládáme žádnou váhu, je tam a časem se projeví.