Na dnes…

Deštruktívne emócie ako hnev, nenávisť a žiarlivosť neškodia ostatným, škodia iba vám samým. Môžu vám znepríjemniť život. Môžete z nich ochorieť. Odpustite všetkým ľuďom, ktorí vám kedy ublížili – odpustite im z hĺbky duše – a potom odpustite sebe samým. 
Earl Nightingale