Na dnes…

Když Tě lidé napadají, neměj jim to za zlé, neber si to osobně, ale naslouchej jejich slovům. Říkají Ti, jak vidí svůj svět, říkají Ti, jakými negativními vlastnostmi jsou ovládáni. „Zákon zrcadla“ praví, že člověk může vidět pouze to, co je v něm samotném, bez ohledu na to, jestli je to právě reálně prožívané či…