SLOVANSKÝ ENERGETICKÝ SYSTÉM A KANÁLY VNÍMANIA SVETA

 


Slovanský (devätoričný) aj východný (sedmoričný) energetický systém sú založené na vzájomnom pôsobení rôznych energetických tokov, z ktorých každý má svoju farbu, zvuk, spektrum, frekvenciu, ako aj energetické centrum na tele človeka.
 Toto energetické centrum doteraz nosí prastarý slovanský názov Čakra (Čak – Ra), kde „Čak“ označuje kruhový pohyb do dvoch strán, t.j. na príjem aj výdaj energie, a „Ra“ označuje čisté žiarenie. Štruktúra tohto kolesa dvojitého pohybu sa dá zobraziť tak, ako je na obrázku.