Žijeme traumy našich rodičov

Možno sme mali šťastie, ak sme vyrastali sami uprostred džungle.Nikto nám nevkladal do hláv svoje myšlienky, nikto nás neočkoval svojimi strachmi a predsudkami.Ak by sme hodnotili svoj život len na základe skúseností, ktoré sme zažili a dopracovali sa k nim len svojim pričinením, pravdepodobne by sme prežili úžasné detstvo a mladosť. Asi by sme si spôsobili niekoľko menších “úrazov”, ktoré by nás naučili byť opatrnými. Inak by sme však brali čo nám život ponúka a tešili sa z rôznorodosti.