Kryon – Otázky a Odpovědi 5 – Člověk – Stavy Bytí a Vývoj – Karma a Životní lekce

Karma a Životní lekce

Otázka: „Jaký je rozdíl mezi karmou a životní lekcí? Nebo jsou obě totožné?“

Odpověď: Jelikož všechno souvisí se vším, můžeme říct, že ani toto nemůžeme kompletně vyjmout z „batohu“ karmické energie; nicméně přemýšlejte o karmě jako o „tlaku, který vás umístí do drážky vhodnosti“.