Čas – načasování – bezčasovost

Jennifer Hoffman

Konceptu času se ve třetí dimenzi věnuje hodně pozornosti, ať se pokoušíme spěchat, něco dokončit, být tam, kde v určitý čas potřebujeme být nebo děláme vše možné pro to, abychom minimalizovali vliv stárnutí na naše tělo a vzhled. Sami sebe definujeme podle věku jako mladé, středního věku nebo postarší. Náš pohled na život, na náš potenciál, schopnosti a možnosti, se točí kolem různých aspektů času – co máme čas udělat a co se nám podaří dokončit, stejně jako kolem věku a stárnutí. Vychází to z programu, jenž nám je předáván společností, která pohlíží na čas jako na nepřítele, jako na něco, proti čemu musíme vyvíjet určité úsilí, co nejsme schopni nijak ovládat a čeho jsme oběťmi.