Súčasná mystika – prístup vyvažujúci duchovnú zištnosť a rýchle recepty na plnenie želaní

Stále nás zaplavujú návody na dosiahnutie všetkého, čo chceme. Dnes je bežný svetonázor, podľa ktorého ľudia nie sú bezmocné obete osudu a okolností, ale všemocní tvorcovia vlastnej reality. A to je nepochybne skvelá vec, lebo niet nič horšie, ako bezmocnosť a slabosť. Motivačné teórie a metódy ako také sú teda fajn, lenže až také dobré už nie je to, že sa tieto učenia (zákon príťažlivosti, „tajomstvo“, objednávky z vesmíru atď.) stali ekvivalentom modernej duchovnosti. 

Na dnes…

„Abys uměl žít, musíš si umět užívat. Nemám na mysli poživačnost, jež z tolika lidí dělá nemocné a otroky, jež tak mnoho lidí uvrhuje do neštěstí. Aby sis mohl užívat, musíš být svobodný. Prost chamtivosti, prost závisti, prost vášní, jež tě drásají a ničí. Umiš-li si užívat, můžeš se smát. Raduješ se. Jsi vděčný, že…