Energie stromů a Keltové

Drtivá většina z lidí, má představu, že energie stromů přišla s Keltskou kulturou. Není to úplná pravda. Keltové ve své kultuře vytvořili úžasné přírodní vědomosti, ale bohužel ne v psané formě. Právě umění Druidů, od kterých „přírodní“ vědomosti především pochází, měli zakázáno předávat tyto znalosti psanou formou.