MIMO RACIONÁLNÍ MYSL

Lidská situace: ztracenost v myšlenkách.
Většina lidí je po celý život uvězněna ve svých myšlenkách. Tito lidé nikdy
nepřekročí hranice svého malého osobního já, které je ovlivněno minulostí.
Každý člověk má v sobě rozměr vědomí, jenž je mnohem hlubší než myšlení. Tento rozměr je skutečnou esencí toho, čím jste. Můžete tomu říkat přítomnost, vědomá pozornost nebo nepodmíněné vědomí. V tradičním učení
tomu říkají Kristus v našem nitru nebo Buddhova přirozenost.

Na dnes…

Lidé jednají na základě zkušeností. Zkušenost rovná se minulost. Každý okamžik je ovšem nový, děje se tady a teď. Pokud k jeho řešení používáte stále stejný, zaběhnutý vzorec chování, nikdy se nevymaníte z koloběhu zklamání a pocitu beznaděje. To je důvod, proč mnozí z Vás zažívají stále totéž – přistupujete k věcem pořád stejně.

K.Miková