Pripomeňme Si Ústavu SR

V spojitosti s predchádzajúcim článkom by sme si mohli pripomenúť ÚSTAVU SLOVENSKEJ REPUBLIKY a niektoré články, ktoré stoja za zmienku a uváženie, či nie sú predsa len naše práva obmedzené a ustanovenia porušované.

Takže, poďme pekne od začiatku. V 1. hlave, v prvom oddieli základných ustanovení sa píše: 

Na dnes…

Člověk, který myslí na sebe na prvním místě, je člověk, kterého si druzí váží, cení a respektují jej. Člověk, který má v životě jasno a je jasně čitelný pro své okolí, pak může sloužit druhým. Sobec je člověk, který sice myslí na sebe na prvním místě, ale má s tím problém. A velký. Hraje. Takže…