Na dnes…

Jakmile se vzdáte tomu,co existuje v přítomnosti,minulost ztratí veškerou moc. Otevře se sféra bytí,která byla zastíněna vaší myslí.najednou v sobě objevíte hluboký pocit klidu.A v tomto klidu je velká radost.A v této radosti je láska.
A v jejím jádru je něco nesmírného a posvátného,co nelze pojmenovat.
Eckhart Tolle