Kniha o tom, jak žít ve vědomí mistra

Dnes nabízím knihu, která vám pomůže zbavit se falešných představ o sobě samých a udělat další kroky na cestě k tomu, abyste si dokázali vzpomenout, kým opravdu jste.

Jedná se o knihu s názvem Tvůj život mistra, autorem je Kurt Tepperwein. Tato kniha vám pomůže probudit v sobě nefalšovanou osobitost – abyste se mohli dobře cítit a byli doma sami v sobě.

Na dnes…

ZA HRANICEMI VIDITELNÉHO SVĚTA SE ROZPROSTÍRÁ OHROMNÁ NEVIDITELNÁ ŘÍŠE, Z K TERÉ JSME PŘIŠLI A DO KTERÉ SE JEDNOU VRÁTÍME. TENTO DUCHOVNÍ NEVIDITELNÝ SVĚT JE ÚZCE PROVÁZÁN S NAŠÍM FYZICKÝM SVĚTEM A JSME NEUSTÁLE OBKLOPENI JEHO OBYVATELI A ENEGIEMI. V TOMTO MAGICKÉM SVĚTĚ SE NEMĚŘÍ BYTOSTI PODLE TITULŮ, MAJETKŮ A VZHLEDŮ, NÝBRŽ JEJICH KRÁSA A…