Energia mien

Každé meno, každé slovo má určitú svoju energiu. Podľa čoho je určovaná? Podla hlások, ktoré sa nachádzajú v slove a podľa znenia, pretože vyžarujú určitý druh energie.

Energetický jazyk funguje na inom princípe ako naše jazyky. My máme pomenovania pre veci, ktoré majú podobné, alebo rovnaké „povahové vlastnosti“. Rovnaká farba, rovnaký materiál, rovnaký tvar, rovnakú funkciu… proste vidíme, že sa jedná druhovo o tú istú vec a preto má jedno spoločné pomenovanie.