Vedomie samého seba

Je zvláštne, že niečo, čo preberáte s priateľmi sa objaví o nejaký deň neskôr v nejakom článku… to, čo sa začalo a čo potrebujeme nejako potvrdiť, príde ešte aj v inej rovine 😉 … my sme preberali uvedomovanie si samého seba tu a teraz. Žitie v prítomnej chvíli „bez ničoho“- bez obzerania dozadu, dopredu… jednoducho tu a teraz… pretože v súčasnej dobe majú nevhodné myšlienky akýsi väčší vplyv na fyzické telo. Alebo sme si to predtým neuvedomili?