VÔLA versus ZÁMER

Všetko so všetkým súvisí, všetko je prepojené … Preto prichádzame s týmto článkom, ktorý hovorí o vôli versus vyššia vôľa, či inak – Zámer (čo je pojem typický a použitý v Toltéckom učení). Tento článok je článkom jedného z učňov/žiakov toltéckeho nagala.