Sila písaného slova

Určite viete, o sile  hovoreného  slova, o tom, ako sa pomocou rytmu a nápevu môže zväčšiť energia. Napríklad sila mantier a afirmácií je skutočne veľká a dokáže v mnohých ohľadoch pomôcť. Ale čo takto písané slovo? Jedným zo spôsobov ako vložiť do predmetu silu, je napísať naň príslušné slová a smerovať do písania svoju energiu. Keď píšete bežným písmom, nepochybne sa nesústredíte.