O nástrahách hľadania

Takže, predkladám sem ešte jeden úryvok z knihy od Paula Coelha 🙂

Zároveň s tým, ako ľudia začnú venovať väčšiu pozornosť duchovným veciam, vyskytne sa aj iný fenomén: intolerancia k duchovnému hľadaniu iných… Každý deň dostávam časopisy a letáky, ktoré sa snažia dokázať, že jedna cesta je lepšia ako ostatné, a obsahujú celé série pravidiel, ktorými sa treba riadiť na ceste za „osvietením“. Na základe čoraz väčšieho množstva tejto korešpondencie som sa rozhodol napísať čosi o nástrahách takéhoto hľadania.