Zvyšovanie osobných vibrácií – meditácia

Otváranie srdca zvyšuje naše vibrácie. Keď sa naučíme milovať seba a druhých, zvýšia sa naše vibrácie. Majte na sebe radi všetko, aj negatívne myšlienky a pocity, aj nedokonalosti. Aj keď budete mať z niečoho strach, obavy, pošlite tomu lásku a postupne zistíte, že sa to zmenšuje.  Choroba je spôsobená stiahnutím energie, keď nemilujeme samých seba. Keď sa u nás začína objavovať nejaká choroba, spýtajte sa samých seba: Čo by ste robili, keby ju už máte? – viac by ste odpočívali, zmenili by ste stravu, myšlienky?Vyskúšajte to.. funguje to! Naučte sa mať radi druhých ľudí aj s ich nedostatkami a nedokonalosťami. Snažte sa im posielať lásku a pýtať sa samých seba, ako im môžete pomôcť. Každý človek potrebuje viac lásky, ako má. Keď sa vás niekto snaží zraniť, uraziť, neprechádzajte do protiútoku, pretože nemôžete vedieť, prečo to dotyčný človek robí.

Cesta k hlbším vhľadom (ákáša) – meditácia

Zmyslom tejto meditácie je cesta do kroniky Ákáša. Tam sa o sebe dozvieme viac, prečo sme si vybrali tento život, aký je jeho zmysel, akými lekciami máme prejsť a poslúžiť ľuďom.

Kronika Ákáša je v knižnici – v mieste, ktoré existuje vo vyšších dimenziách, za hranicou fyzického sveta. Obsahuje informácie o našich mminulých životoch, onašom raste, životných cieľoch, poslaní atď.