Znalost, poznání a moudrost člověka mají naprosto rozdílné významy…

You are here: