Člověkem se stáváme, až když se zamýšlíme nad vlastními činy…

You are here: